Subsidie

Vereniging Mondiaal Beleid verstrekt in 2018 voor het laatst, namens de gemeente Sittard-Geleen, subsidies voor de organisatie van mondiale activiteiten.

Criteria

Per 7 februari 2013 gelden onderstaande subsidiecriteria.

Bij het beoordelen van subsidieverzoeken hanteert VMB de volgende criteria:

  1. De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd dienen opgezet/ondersteund te worden door (groepen) inwoners van de gemeente Sittard-Geleen
  2. Activiteiten moeten vooral gericht zijn op bewustwording van (delen van) de bevolking van de gemeente en moeten breed toegankelijk zijn
  3. De subsidie voor activiteiten wordt verstrekt/verrekend op basis van de tijdig ingediende eindafrekening met bewijsstukken
  4. Activiteiten moeten vallen binnen het terrein van “mondiaal beleid” en dus te maken hebben met thema’s als ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten, bestrijding van discriminatie en racisme, duurzame ontwikkeling, mondiaal milieu, vrede en veiligheid, eerlijke handel en multiculturele samenleving.
  5. Een subsidieaanvraag (voor één activiteit) mag niet meer bedragen dan € 2.500,-
  6. De aanvraag dient uiterlijk 31 okt 2018 te zijn ingediend, en de activiteit dient tevens in 2018 plaats te vinden.

Uit bovenstaande criteria blijkt dat de activiteiten een duidelijke relatie moeten hebben met de gemeente Sittard-Geleen en een bijdrage dienen te leveren aan bewustwording over de bij punt 4 genoemde thema's en/of fondswerving voor projecten in ontwikkelingslanden. Ook geeft VMB er de voorkeur aan middelen voor uw activiteit te ondersteunen. Consumpties vallen hier in principe niet onder. Houd hiermee a.u.b. rekening bij het invullen van uw aanvraag.  

Praktisch

Wij verzoeken u het aanvraagformulier digitaal én per post te versturen.

Geef uw digitale bestanden a.u.b. de volgende naam:
Subsidieaanvraag_naam stichting of vereniging_datum activiteit
Begroting_naam stichting of vereniging_datum activiteit

U kunt het digitale aanvraagformulier en de begroting zonder handtekening mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Daarnaast stuurt u in enkelvoud per post ondertekende exemplaren van de aanvraag en de begroting naar: Secretariaat VMB Mauritsweg 40 6041 AJ Stein.

De beoordeling van uw aanvraag wordt gedaan door het bestuur van VMB. Kent het bestuur van VMB een financiële bijdrage toe, dan is deze toezegging geldig tot de eerste dag na de activiteiten waarvoor een financiële bijdrage is aangevraagd. Ten behoeve van de definitieve vaststelling van de subsidie dient u binnen twee maanden na de datum van de activiteiten een verantwoording in te dienen bij de penningmeester van VMB.
Doet u dat niet, vervalt de financiële bijdrage.

De Gemeente Sittard-Geleen kan desgewenst steekproefsgewijs controleren of de subsidie voor het gevraagde doel is besteed en de bijbehorende bescheiden van uw penningmeester ter inzage vragen. Uw penningmeester dient daarom de bescheiden tenminste 5 jaar te bewaren. Uw organisatie draagt de eindverantwoording voor de subsidiebesteding.

Bezwaar

De toekenning of afwijzing van een financiële bijdrage van VMB kan gezien worden als een advies aan de gemeente. Indien de toekenning door VMB niet overeenstemt met de aanvraag wordt altijd met de aanvragende organisatie contact opgenomen. Als de aanvrager en VMB het daarover niet eens zouden worden, hetgeen nog nooit gebeurd is, dan wordt de gemeente geïnformeerd over het advies van VMB. De gemeente heroverweegt dat advies en neemt vervolgens een eigen beslissing over de aanvraag. Die beslissing zal door de gemeente aan de aanvrager worden medegedeeld als een voor beroep vatbare beslissing. De aanvragende organisatie kan desgewenst tegen die beslissing van de gemeente bezwaar aantekenen.

logo-Sittard-GeleenDe activiteiten van Vereniging Mondiaal Beleid worden mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de gemeente Sittard-Geleen.

U bevindt zich hier: Home Subsidie

Copyright © 2012 Vereniging Mondiaal Beleid || Designed by TLWebdesign.nl